SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ DUYURUSU

23.02.2018
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırmasına dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK'nın geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarda yer alan kriterler çerçevesinde,Valilik Makamı'nın 04.01.2018 tarihli ve 10106 sayılı onayı ile kurulan komisyonca incelenen başvuru kabul ve red listeleri Kurumumuz Hizmet Binası İlan Panosunda asılmıştır.Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.