Lisans İşlemleri

OKUL SPORLARI LİSANS İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılından  itibaren  ''Okul Sporları Öğrenci Lisansları''  okullar tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulama konulan "SPOR BİLGİ SİSTEMİ" üzerinden çıkarılacaktır.  Okul idarecileri ve öğretmenler E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna Spor Bilgi Sistemi yazarak uygulamayı açıp, daha sonrasında Okul Sporları Sekmesinden Görevli Tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir. Spor Bilgi Sistemine ulaşabilmek için öğretmenler her defasında kendi e-devlet sitelerini açıp arama butonundan "Spor Bilgi Sistemi" yazarak uygulamayı açabilmektedirler.

Tüm Okul Müdürlüklerine Duyurulur.

Okul Sporları Modulü Özet Kullanım Kılavuzu için --TIKLAYINIZ--

Okul Sporları Modulü Detaylı Kullanım Kılavuzu için --TIKLAYINIZ--SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.

NOT: Sporcu Öğrencilerin Sağlık Raporu alabilmeleri için Spor Bilgi Sistemi üzerinden sevk işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sevk işlemleri için veliler tarafından e-devlet üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüzdeki yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

 

Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;
1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK.6 form hekimde kalacaktır.)
2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.5) hekimden alınması,
3-Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

Bahse konu genelge ve ekler aşağıdadır.

Sağlık Bakanlığının Genelgesi 2014/29 indirmek için tıklayınız
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (EK-5) indirmek için tıklayınız.
Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu (EK-6) indirmek için tıklayınız.OKUL SPORLARI LİSANS İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılından  itibaren  ''Okul Sporları Öğrenci Lisansları''  okullar tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulama konulan  "SPOR BİLGİ SİSTEMİ" üzerinden çıkarılacaktır.   Okul idarecileri ve öğretmenler; "Bilgi Yönetim Sistemi - Okul Sporları Modülüne"  e-devlet şifresi ile giriş yapabileceklerdir.

Tüm Okul Müdürlüklerine Duyurulur.